Rechten en Plichten voor Robots

BURGER ZE IN VOOR HET TE LAAT IS!
Home | Het boek | De auteur | Gratis Video | Overige Publicaties | Begrippen | Bestellen | Contact |

Overige Publicaties van de auteur
Artikel “Algoritmen kunnen wereldeconomie ontregelen”

Op 6 mei 2010 verdween op de effectenbeurzen binnen een kwartier tijd 862 miljard dollar en een half uur later was het verlies ongedaan gemaakt. Het fenomeen staat nu bekend als de “flash crash” en werd veroorzaakt door high frequency trading algoritmen.

Het onderzoek naar de crash door de Amerikaanse beursautoriteiten (SEC en CFTC) duurde zes maanden en was onbevredigend. De Nederlandse AFM doet de algoritmen af als een "nieuw type tussenpersoon".
Sindsdien doen zich regelmatige flash crashes op de beurzen voor waarbij om onbegrijpelijke redenen beurskoersen korte tijd in elkaar storten. Van der Pluijm betoogt dat de onderzoeksconclusies onvolledig en foutief zijn. De enig juiste conclusie is dat we nooit zullen weten wat de flash crash heeft veroorzaakt en we kunnen het ook niet weten.
In de toekomst zullen algoritmen juist door hun "leervermogen" nog onvoorspelbaarder worden dan ze nu al zijn. Het wachten is op een financiele ramp die door een algoritme wordt veroorzaakt.

Oorspronkelijk verschenen bij AME Research, voor deze site bijgewerkt.

Bestel dit artikel hier
Artikel “De Robotsoldaat komt eraan.”

Aan de strijd tegen de Taliban en Al Quaida deden onbemande drones mee zoals de Packbot en Predator. De legers van de nabije toekomst beschikken over robotsoldaten zoals:

. een robot die eigenhandig explosieven opruimt
. een muilezel voor transporten
. een semi-autonoom verkenningsvoertuig
. een Hunter-killer gevechtsrobot.

Deze robots zullen samenwerken via intelligente draadloze netwerken met gecentraliseerde commandovoering.

Oorspronkelijk verschenen in PC-Active, bijgewerkt voor deze site.

Bestel dit artikel hier
Artikel “Spontaan Leven op Internet”

Meer dan 20 jaar na het ontstaan van het internet, zijn er steeds meer onbeheerd achtergelaten algoritmen actief op internet. Ze laten hun sporen achter op sign-up pagina’s, op discussionboards, in emails. Het is digitaal leven dat op internet een losgeslagen bestaan leidt en sporen achterlaat in de achterwijken, de banlieus van het internet. Van der Pluijm betoogt dat dit digitaal leven zich volledig buiten menselijke controle doorontwikkelt. Het zijn digitale zombies waarop mensen geen grip meer hebben.

Oorspronkelijk verschenen in tijdschrift PC-Active. Bijgewerkt en uitgebreid voor deze site.

Bestel dit artikel hier


Artikel “Bevrijd de lerende machine”

In dit artikel in tijdschrift De Ingenieur brak Henny voor het eerst een lans voor het verstrekken van burgerrechten aan machines.
De auteur schetst de ontwikkeling van de intelligente digitale machine in de komende jaren. Hij gaat in op een aantal breed bestaande misverstanden over kunstmatige intelligentie en stelt voor te praten over “lerende systemen”. De auteur presenteert een aantal redenen waarom machines rechten moeten hebben. Zo stelt Van der Pluijm dat de maatschappelijke structuur anders onhoudbaar wordt. De toegevoegde waarde van de machine wordt beperkt door de rechten die zij hebben.

Oorspronkelijk verschenen in tijdschrift De Ingenieur, bijgewerkt voor deze site.

Bestel dit artikel hier
Lezing “De Laatste Revolutie”

Lezing van auteur Henny van der Pluijm over het thema Intelligente Machines. Met meer dan 20 slides schetst Henny een beeld van intelligente machines waarover mensen de controle aan het verliezen zijn. Van de flash crash via de zorgrobot tot het Amerikaanse leger van de toekomst. Bevat Humor.


Bestel de lezing hier
Artikel “Een succesvolle startup is een algoritme”

In het internettijdperk kan een jong bedrijf worden ingericht als een algoritme met inputs, outputs en verbanden tussen de variabelen. Zo kunnen de toekomstige bedrijfsactiviteiten op internet worden gesimuleerd door gebruik te maken van daadwerkelijke teksten, foto’s en apps, maar zonder daadwerkelijk product. Het succes van een start-up wordt voorspelbaar voordat het eerste product gereed is en het eerste kapitaal is geinvesteerd. Niet langer hoeft het starten van een bedrijf een onzekere onderneming te zijn.

Oorspronkelijk verschenen in PC-Active, bijgewerkt en uitgebreid voor deze site.

Bestel dit artikel hier

Artikel “Durfkapitaal voor Kunstmatige Intelligentie”

In de Silicon Valley wordt kunstmatige intelligentie ingezet in nieuwe technologieproducten die op de markt verschijnen. Dit artikel gaat over de financiering van bedrijven met venture capital (risicokapitaal of durfkapitaal) die deze technologie toepassen en vermarkten.


Oorspronkelijk verschenen bij AME Research, bijgewerkt en uitgebreid voor deze website.


Bestel dit artikel hierCopyright (c) 2013-2017 I.T. Media. Alle rechten voorbehouden.
BOEK RECHTEN EN PLICHTEN VOOR ROBOTS


HET BELANGRIJKSTE THEMA VAN DE 21e EEUW

Boek Rechten en plichten voor robots

27,95

eBoek: 15,95

NIEUWSBRIEF

Rechten en Plichten voor Robots

Meld je aan om op de hoogte te blijven!

Naam:
Email: *

Je kunt je altijd afmelden

N.B: In verband met probleemloze ontvangst, bij voorkeur GEEN GMAIL-adres