Rechten en Plichten voor Robots

BURGER ZE IN VOOR HET TE LAAT IS!
Home | Het boek | De auteur | Gratis Video | Overige Publicaties | Begrippen | Bestellen | Contact |
Kunstmatige Intelligentie

Het idee van kunstmatige intelligentie is al vele jaren een boeiend en tot de verbeelding sprekend thema, niet in de laatste plaats omdat het thema verbeeld kan worden in speelfilms en tv-series met menselijk aandoende robots.

Kunstmatige Intelligentie: verwarrend begrip

In het boek Rechten en Plichten voor Robots wordt gesteld dat kunstmatige intelligentie een begrip is dat vooral tot verwarring leidt. Intelligentie is een ongedefinieerd en ondefinieerbaar begrip is. Menselijke intelligentie is niet gedefinieerd, maar een sociaal construct. Als er geen definitie bestaat van intelligentie, dan kan ook niet precies worden aangeduid wat kunstmatige intelligentie is.

Het boek stelt dat de tendens die in werkelijkheid van belang is, is dat machines steeds meer capaciteiten krijgen, waaronder de capaciteit om te leren en zichzelf te verbeteren. De snelheid waarmee die capaciteitstoename plaatsvindt, neemt exponentieel toe. De drijver daarachter is de Wet van Moore.

Copyright (c) 2013-2017 I.T. Media. Alle rechten voorbehouden.
BOEK RECHTEN EN PLICHTEN VOOR ROBOTS


HET BELANGRIJKSTE THEMA VAN DE 21e EEUW

Boek Rechten en plichten voor robots

27,95

eBoek: 15,95

NIEUWSBRIEF

Rechten en Plichten voor Robots

Meld je aan om op de hoogte te blijven!

Naam:
Email: *

Je kunt je altijd afmelden

N.B: In verband met probleemloze ontvangst, bij voorkeur GEEN GMAIL-adres